Café CAN: Spel om pengar bland skolelever i Sverige

Hur stor andel av skolelever i Sverige har spelat om pengar? Hur många av dessa uppvisar tecken på ett problematiskt spelande? Och hänger detta ihop med andra typer av riskbeteenden som t ex bruk av narkotika och alkohol? På Café CAN kommer svar på dessa frågor att presenteras och diskuteras med utgångspunkt ifrån CAN:s nya rapport. Vi får även besök av civilminister Ardalan Shekarabi som talar om "Omregleringen - bakgrund och vägen framåt”.


Startar 21 mars 2019 kl.08:00

Pågår till 21 mars 2019 kl.09:00

Plats CAN, Klara Norra Kyrkogata 34, Stockholm


(Frukost serveras från 07:45)

Medverkande
Civilminister Ardalan Shekarabi
Johan Svensson, rapportredaktör
Martina Zetterqvist, medförfattare
Anna Jansson, Enhetschef Folkhälsomyndigheten

Samtalsledare
Charlotta Rehnman Wigstad, CAN:s direktör

Anmälan
Senast den 18 mars till Daniel Carlryd på 0723-71 43 17