Café CAN om narkotikaanvändningen bland vuxna i Sverige

FULLSATT!
Hur vanligt är det att använda narkotikaklassade preparat och läkemedel utan läkares ordination? Hur ser användningen ut i olika åldersgrupper och hur stora är skillnaderna mellan kvinnor och män? Hur många drabbas av beroendeproblem och av negativa konsekvenser av andras användning av narkotika?


Startar 14 november 2018 kl.08:00

Pågår till 14 november 2018 kl.09:00

Plats CAN, Klara Norra Kyrkogata 34


På Café CAN kommer svar på dessa frågor att presenteras och diskuteras med utgångspunkt ifrån CAN:s studie Vanor och Konsekvenser: Narkotikaanvändningen bland vuxna i Sverige år 2017.