Blekingesamverkan mot droger

Marie Montin, samordnare på CAN deltar på "Blekingesamverkan mot droger". 


Startar 05 december 2019 kl.00:00

Pågår till 06 december 2019 kl.00:00

Plats Ystad