Besök i Uganda

Håkan Leifman och Irma Kilim besöker Uganda tillsammans med två representanter för vår medlemsorganisation Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN).


Startar 14 maj 2017 kl.00:00

Pågår till 22 maj 2017 kl.00:00

Plats Kampala


Studiebesöket är en del i ett projekt som CAN bedriver med finansiering av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA). Syftet med projektet är att erfarenhetsutbyte mellan socialarbetare i Uganda och Sverige. Hösten 2016 var en delegation från Uganda på besök i Sverige och detta studiebesök är den sista aktiviteten i projektet.