Beroendedagen

Erica Sundin, utredare CAN, doktorand, Karolinska Institutet föreläser på Beroendedagen om socioekonomiska skillnader i beroende och utsatthet för andras användning av alkohol, narkotika och tobak.


Startar 12 september 2019 kl.08:00

Pågår till 12 september 2019 kl.16:30

Plats 7A Odenplan Stockholm


Konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak orsakar stora folkhälsoproblem och står tillsammans för en betydande del av den totala sjukdomsbördan i Sverige, men flera aspekter av jämlikhet på området har varit outforskade. Folkhälsomyndigheten gav därför Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i uppdrag att undersöka socioekonomiska skillnader i beroende av alkohol, narkotika och tobak samt utsatthet för andras bruk av substanserna. Den här presentationen ger inblick i de resultat som framkommit baserat på frågeundersökningar riktat till befolkningen mellan 25-64 år från åren 2013 och 2017.