Presentation på Socialstyrelsen

Charlotta Rehnman Wigstad, direktör på CAN presenterar på Socialstyrelsen - "ANDT- användning och riskbruk i befolkningen med fokus på unga och ojämlikhet i hälsa samt Läkemedelsverkets arbete med opioider och cannabis".


Startar 17 januari 2020 kl.09:30

Pågår till 17 januari 2020 kl.12:00

Plats Stockholm


Program:

9.30-9.35 Välkomna och introduktion

9.35-10.10 Presentation av skolelevers drogvanor och vanor och konsekvenser av ANDT i befolkningen, Charlotta Rehnman Wigstad, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

10.10-10.30 Utvecklingen av ANDT jämfört med utvecklingen inom livsvillkor och andra levnadsvanor, Linda Brännström och Anna Månsdotter Folkhälso-myndigheten

10.30-10.40 Bensträckare, kaffe och bulle

10.40-11.00 Redovisning av kartläggning opioidförskrivning inom hälso- och sjukvården, Carola Bardage, Läkemedelsverket

11.00-11.20 Läkemedelsverkets arbete kring cannabis, Per Claesson cannabis koordinator, Läkemedelsverket

11.20-11.30 Gemensam avslutning och uppsummering