ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Ett ANDT-arbete med god kvalitét är en del av den hälsofrämjande skolan. Att elever mår bra och inte får problem med ANDT är en förutsättning för att de ska klara skolans kunskapsmål och få en bra start i livet. Denna dag handlar om hur högstadieskolor kan utveckla sitt arbete mot droger och för hälsa. ANDT på schemat är ett metodmaterial för lärare i skolår 6-9 som vill integrera ANDT- frågor i sin ordinarie ämnesundervisning. 


Startar 26 oktober 2017 kl.00:00

Pågår till 26 oktober 2017 kl.16:00

Plats Clarion hotell Gillet, Uppsala


Detta är något som lyfts fram som viktigt i regeringens ANDT- strategi så väl som i Uppsala läns regionala strategi för ANDT- L (där L står för läkemedel, vilket är inkluderat i länets arbete). Dagen innehåller även inspiration om pågående alkohol- och drogförebyggande arbete med skolan som arena samt inkluderande hälsofrämjande arbete.

Om ni blir intresserade av metoder och material har ni möjlighet att under 2018 utan extra kostnad få en fördjupad utbildning på er kommuns egna utbildningsdagar för skolorna.

Arrangörer: Länsstyrelsen i Uppsala län och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN i nära samverkan med Region Uppsalas verksamhet Hälsoäventyret.

För vilka: 90 platser för skolpersonal från Uppsala läns högstadieskolor samt samverkanspartners. Det är viktigt att ha med beslutsfattare.