Almedalen 2019: Hur har tobaksvanorna i Sverige utvecklats över tid?

Tobaksrökningen är fortfarande en av de största bidragande orsakerna till den samlade sjukdomsbördan och flera restriktioner kring tobaksanvändning har införts på senare tid. Rökningen har minskat kraftigt i Sverige, men ser vi fortfarande samma utveckling?


Startar 03 juli 2019 kl.09:00

Pågår till 03 juli 2019 kl.09:50

Plats Soberian, Kilgränd 1


Frågor om tobaksanvändning har ställts till den vuxna befolkningen i de så kallade Monitormätningarna sedan 2003. Ett av syftena med undersökningen är att få en samlad bild av den totala tobakskonsumtionen i landet. I undersökningen ställs frågor om användning och anskaffning av cigaretter och snus samt användning av e-cigaretter. CAN presenterar vid seminariet resultat från 2018 års Monitormätningar. Kom och ta del av resultaten och diskutera med den kunniga publiken.

Medverkande: Martina Zetterqvist, Utredare, CAN