Almedalen 2019: Att ha en anhörig som dricker för mycket - hur vanligt är det och vilka konsekvenser kan det få?

En alltmer uppmärksammad form av alkoholproblem i samhället är de negativa konsekvenserna för anhöriga till personer som dricker för mycket. För att kunna vidta åtgärder som minskar dessa problem, är det nödvändigt med mer kunskap som synliggör denna problematik bland både barn och vuxna.


Startar 02 juli 2019 kl.10:00

Pågår till 02 juli 2019 kl.10:50

Plats Soberian, Kilgränd 1


I evenemanget kommer anhörigproblematik kopplad till alkoholmissbruk lyftas ur ett brett befolkningsperspektiv och med utgångspunkt från aktuella uppgifter om hur många som berörs och hur problemen varierar i olika grupper i samhället. En rad olika exempel på anhörigproblematik kommer att tas upp, alltifrån konsekvenser för barn med föräldrar som dricker för mycket till konsekvenser för relationer där någon har ett problematisk drickande. Utgångspunkten för evenemanget kommer att vara resultat från CAN:s stora befolkningsundersökningar som ger en bild av denna problematiks omfattning i Sverige.

Medverkande: Mats Ramstedt, Forskningsansvarig, CAN