Alkoholen och samhället

CAN arrangerar tillsammans med IOGT-NTO och Länsstyrelsen i Hallands län seminarier om alkoholkonsumtionen i Hallands län och sambanden mellan alkohol och cancer. Håkan Leifman medverkar.


Startar 02 mars 2017 kl.09:30

Pågår till 02 mars 2017 kl.12:00

Plats Hallands län