Alkohol & Narkotika 2/2019: Tema Behandling på nätet

Alkohol & Narkotika nummer 2/2019 når våra prenumeranter den 26 april. Årets första temanummer berör behandling som sker på nätet. Vad säger forskningen och vilka goda exempel hittar vi i Sverige?

Startar 26 april 2019 kl.00:00

Pågår till 26 april 2019 kl.00:00

Plats www.alkoholochnarkotika.se