Alcohol, harm, inequality and the life-course

Det är namnet på en nordisk workshop som arrangeras av Nordens Välfärdscenter, NVC. Från CAN medverkar Erica Sundin, Jonas Raninen och Mats Ramstedt.


Startar 21 november 2017 kl.09:00

Pågår till 22 november 2017 kl.15:00

Plats Köpenhamn