Förebygg.nu

15-16 november är konferensen Förebygg.nu i Göteborg med CAN som medarrangör. Vi medverkar både som talare i programet samt med monter bland utställarna. 


Startar 15 november 2017 kl.08:30

Pågår till 16 november 2017 kl.15:30

Plats Folkets Hus i Göteborg, Olof Palmes plats 3


Om förebygg.nu

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 17 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.