Lån och kopiering

Alla är välkomna att låna på CAN:s bibliotek.

Lån

Första gången du lånar öppnas ett lånekonto åt dig mot uppvisande av fotolegitimation vid besök på biblioteket. Vi delar inte ut något lånekort. I och med att lånekontot öppnas godkänner du våra låneregler.

Du kan få en pinkod till bibliotekssystemet för att logga in och låna om eller reservera litteratur online. Om du reserverar en bok, avvakta avisering/besked från CAN:s bibliotek. Reservation är bara en förfrågan till biblioteket. Som inloggad kan du också spara sökningar, skapa kom-ihåg-listor och byta pinkod. Du kan förlänga lånetiden om ingen annan har reserverat boken.

Logga in på Mig & Mitt med ditt personnummer (10 siffror utan bindestreck, minus 19, ex. 7501021234) och din pinkod. Om du inte har någon pinkod, ta kontakt med biblioteket som kan låna om åt dig eller ge dig en kod. 

Lånetiden är 4 veckor. Vi lånar inte ut våra tryckta tidskrifter, viss referenslitteratur eller äldre material, däremot går det bra att läsa på plats i biblioteket. 

Om du bor utanför Stockholmsområdet, och inte kan besöka CAN:s bibliotek vänd dig till ditt lokala bibliotek som kan hjälpa dig att låna litteratur från oss, så kallat fjärrlån.

Återlämning

Återlämning kan endast göras genom att:

  • Lämna tillbaka boken under bibliotekets öppettider. Vi har ingen återlämningslåda vid porten.
  • Skicka boken med post adresserad till CAN:s bibliotek, Box 70412, 107 25 Stockholm. Du betalar själv för portot när du skickar tillbaka boken och ansvarar för den tills den nått biblioteket och lånet avregistrerats.

Behandling av personuppgifter

Inom CAN:s biblioteks verksamhet används dina personuppgifter, bland annat namn, personnummer och e-post. Behandlingen bestäms av dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller i hela EU.

När du skaffar lånekonto har du ett låneavtal med CAN. Biblioteket behöver använda dina personuppgifter så att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. Vi kommer inte att använda uppgifterna till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna material och använda CAN:s bibliotek.  

För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning gäller sekretess. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system. 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och att avsluta avtalet. Vill du få information om de personuppgifter som finns registrerade hos CAN:s bibliotek kan du begära det skriftligt hos oss.

Läs mer i CAN:s Policy för personuppgiftshantering.

Kopiering

Det finns en kopiator för egen kopiering av delar ur böcker och tidskrifter, kostnaden är 2 kr per A4-sida för svart/vitt och 4 kr per sida för färgkopiering. Det går även att beställa artiklar ur våra tidskrifter. Priset är då 100 kr per artikel.

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@can.se
Telefon: 072-371 43 15