Skolelevers drogvanor - datainsamling 2018

På uppdrag av Socialdepartementet genomför CAN varje vår undersökningar om ungdomars drogvanor i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Studien har pågått i över 40 år och ger våra politiker och praktiker viktig kunskap om hur det ser ut i Sverige idag. I år genomför CAN även en totalundersökning på Gotland.

Nu har enkäterna skickats till skolorna. Undersökningen genomförs under vecka 10–12 (5-23 mars). Material och instruktioner anländer under vecka 9 från CAN till de klasser som valts ut att delta. Elever i årskurs nio ska ha fyllt i enkäten innan påsklovet, elever i gymnasiet har fram till Valborgsmässoafton på sig. Skicka in enkäterna så snart de är insamlade. Av våra lärarinstruktioner framgår i detalj hur hur ni ska göra. Eleverna är anonyma och inga resultat redovisas för enskilda klasser. I en uppdragsundersökning kan det förekomma att enskilda skolor redovisas, detta förutsatt att elevunderlaget är tillräckligt stort.

Om du har frågor går det alltid bra att kontakta oss på CAN. Nedan följer en lista på de lokala undersökningarnas respektive kontaktperson.

UppdragsundersökningarKontakt
Region Gotland Veronica Hermann
   

Sökord: Skola 2018 , Skola2018