Vecka 45 - Uppmärksamhetsvecka om alkohol

Över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.För sjätte året i rad genomför därför ett 20-tal frivilligorganisationer samordade aktiviteter i samarbete med andra aktörer under vecka 45, allt för att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv samt för att upplysa om riskbrukets konsekvenser.

Kontaktuppgifter till personer som arbetar med Vecka 45

Stockholms Läns Nykterhetsförbund (LNF)
Gun-Lis Roos, ordförande
Epost: gun-lis@hem.utfors.se 
Tel. 0709-48 81 42
www.lansnykter.se

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef MHF
Tel. 0706-97 00 22
Epost: lars-olov.sjostrom@mhf.se 
www.mhf.se

KSAN
Leena Haraké, Kanslichef
Epost: leena.harake@ksan.se
Tel. 08-10 10 51
www.ksan.se

SLAN Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Kjell-Ove Oscarsson verkställande ledamot
Epost: kjell-ove.oscarsson@iogt.se 
Tel. 0705-946844
www.slan.se 

Nätverket Levnadsvanor
Ylva Lyander, svensk sjuksköterskeförening
Tel. 0706-048 438
Epost: ylva.lyander@bromsrenh.se 
www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Natverket-Levnadsvanor/Aktuellt/

Uddevalla, Processledare för hälsofrämjande sjukvård
Utvecklingsenheten, Ledningskansliet för NU-sjukvården
Ebba Carlsson
Tel: 010-435 65 28
Mobil: 070-020 66 88
Epost: ebba.carlsson@vgregion.se

NBV Stockholms län
Ninve Düzgün-Khelil, regionchef
Tel.  0733-730195
Epost: Ninve.Khelil@nbv.se
http://nbv.se/stockholm

STAD Primärvårdsprojektet & Anhörigskolan
Unda Lönnqvist, projektledare
Tel. 0704-842 582
Epost: unda.lonnqvist@sll.se
www.stad.slso@sll.se

Trygg i Norrtälje kommun
Sofie Eriksson-Ahlholm, samordnare och utvecklare
Tel. 0706-390 814
Epost: sofie.eriksson-ahlholm@norrtalje.se
www.norrtalje.se  www.facebook.com/trygginorrtaljekommun

Sollentuna kommun Socialkontoret/beroendemottagning
Ingrid Norberg, enhetschef
Tel. 08-579 226 64
Epost: ingrid.norberg@sollentuna.se
www.sollentuna.se  www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/Missbruk-och-beroende/riskbruk/

Blå Bandet
Per-Olof Svensson, organisationssekreterare
Tel. 0705-68 23 20
Epost: per-olof.svensson@blabandet.se
www.blabandet.se

Hela människan
Daniel Ryderholm, informatör
Epost: info@helamanniskan.se
Tel. 08-691 06 66 
www.helamanniskan.se

VITA Nykter
Anette Kyhlström
Verksamhetsansvarig
Tel. 0707-618 860
Epost: anette@vitanykter.se
www.vitanykter.se

Föreningen Fruktdrycker
Ann-Louise Friberg
Epost: ann-louise.friberg@nbv.se  
Tel. 0733-83 83 62

Insamlingsstiftelsen Choice
Robert Åkesson, VD
Tel. 0707-957 198
Epost: robert@stiftelsenchoice.se
www.stiftelsenchoice.se

KRIS-08 Stockholm
Ali Reunanen, ordförande
Epost: ali.reunanen@kris.a.se
Tel. 0702-83 40 51
www.kris.a.se

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Epost: info@lansnykterhetsforbundet.nu
Tel. 033-10 28 11
www.lansnykterhetsforbundet.nu

JLN Jönköpings läns nykterhetsförbund och CAN Länsombud
Kicki Olofsson
Epost: jln@sobernet.nu
Tel. 036-31 67 70
Mobil 0704-04 41 73

Östergötlands läs nykterhetsförbund
Marie Gustafson
Epost: nykterhetsforbundet.ostg@telia.com
Tel. 013-13 92 15 
www.nykterhetsforbundet.se

IOGT-NTO Stockholms Södrakrets
Jan SteneforsTel. 0762-49 15 88
Epost: jan.stenefors@iogt.se
www.iogt.se

LP-Verksamhetens ideella riksförening
Kerstin Eriksson, verksamhetsledare
Börje Dahlkvist, biträdande verksamhetsledare
Epost: info@lp-verksamheten.se 
Tel. 08-619 25 10
www.lp-verksamheten.se 

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN Stockholms distrikt
Karin Öberg, ordförande
Tel. 0762 52 66 41
Epost: karin.oberg@sobernet.se

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN
Ordförande Ali Jerremalm
Tel. 0706-92 80 74
Epost: ali.jerremalm@gmail.com

Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm, NSO
Rolf Bromme, ordförande
tel. 0721-98 94 60
Epost: info@nso.nu
www.nso.nu