<p><span class='label'>Nr 3 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1- 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2008</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2008</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2008</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2008</span>
                    
                  </p>

Ökad tillgänglighet till sprutbyte

Regeringen föreslår att kommunernas veto mot nya sprutbytesverksamheter tas bort. Till hösten väntas en proposition landa på riksdagen bord.

Inledaren: Regeringen vill se fler sprutbytesmottagningar

Trots visionen om ett narkotikafritt samhälle så har vi inte lyckats förhindra att ett tämligen stort antal människor injicerar droger – cirka 8 000 personer år 2008–2011, enligt en uppskattning...

Kommunernas veto mot sprutbyte försvinner

Kommunerna ska inte längre kunna säga nej om landstingen vill etablera nya sprutbytesverksamheter. Dessutom sänks åldersgränsen till 18 år. Det föreslår regeringen i en promemoria, vars förslag...

”Jag hade injicerat oavsett sprutornas skick”

Jonas var runt 20 år gammal då han för första gången hörde talas om Sprutbytet i Malmö. På den tiden injicerade han inte själv, men en del av hans vänner gjorde det. Mer än två decennier har gått och...

Sprutbytesmottagningen i Kalmar: HIV-spridning hejdades

Våren 2012 började HIV spridas bland personer med ett injektionsmissbruk i Kalmar. Smittspridningen blev begränsad,  sannolikt tack vara den nystartade sprutbytesmottagningen.Annica Boija har...

Göteborg: Sprutbyte nästa år?

Efter år av diskussioner och istadigt motstånd – under 2017 öppnas sannolikt en sprutbytesmottagning i Göteborg. Trots att ingen part i grunden bytt synsätt.

Det norrländska motståndet mals långsamt ned

Norrlandskommunernas politiker och tjänstemän är fortsatt kritiska till sprutbyte. Men från att vara öppet negativa uttrycker många nu mer en tveksamhet och i en del fall uppgivenhet.

Krönikan: Barnen skyddar oss vuxna

En miljon svenskar lever med någon form av beroendeproblematik. Då pratar vi bara om alkohol och narkotika. Plussar vi på med spelmissbruk, tablettmissbruk och svåra matmissbruk så får vi några...

CAN:s drogforskningspris: ”Hög tid att börja tänka utanför boxen”

Majoriteten människor med alkoholproblem söker inte hjälp.Årets mottagare av CAN:s drogforskningspris – Sven Andréasson, professor och överläkare verksam i Stockholm – menar att det är dags för ett...

Sexualitet som hinder och möjlighet i uppbrottsprocessen

Missbruk och sex har praktiska beröringspunkter. I en färsk studie kartläggs hur vägen mot nykterhet påverkas av drogrelaterade sexuella upplevelser tidigare i livet.

Inget oväntat i FN

Den resolution som antogs vid UNGASS-mötet i New York i april bjuder inte på några större överraskningar.

Socialt företagande: En rehabiliterande väg in i arbetslivet

Inom missbruksvården har rehabiliterings- och behandlingsmodeller kommit och gått. Olika trender har avlöst varandra. Rehabilitering som bygger på arbete har visat positiva resultat och är...

Droger och våld i Karibien

Januari var en av de blodigaste månaderna i Trinidad & Tobagos historia. Ett 50-tal personer mördades som en direkt eller indirekt följd av droghandeln genom landet. Frånvaron av...

Steelpan som prevention

Trinidad & Tobago använder sin stolta musiktradition för att ge ungdomar en bättre framtid. Nio orkestrar har öppnat sina portar för ett omfattande musikprogram som också erbjuds kriminellt...

Beställ

Alkohol & Narkotika
Ökad tillgänglighet till sprutbyte
Nr 3 - 2016

Pris: 55,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan
Helårsprenumeration Uppdatera

Alkohol & Narkotika är en drogpolitiskt oberoende tidskrift som på ett lättillgängligt sätt speglar forskningsnyheter, lagstiftningsfrågor, statistiska nyheter och andra aktuella företeelser på drogområdet. I tidningen hittar du både sociala reportage och faktaartiklar.

Läs mer

I de flesta nummer ägnas en stor del av innehållet åt att allsidigt belysa något aktuellt tema. Det kan exempelvis handla om sambanden mellan alkoholkonsumtion och våld, missbruksvård för kvinnor, barn och droger, anhörigproblematik, metadonbehandling för heroinister eller drogtester i arbetslivet.

Redaktör: Staffan Hasselgren 

Läs policyn för CANs tidskrift

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr