CAN:s styrelse och revisorer

Styrelsen består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och ombudsförsamlingen. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. CAN:s personal har rätt att utse en ledamot och ersättare.

Styrelsens sammansättning:

ORDINARIE LEDAMÖTER utsedda av

Regeringen
Hans Hoff, ordförande

Folkhälsomyndigheten
Anna Bessö

Socialstyrelsen
Eva Wallin

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Peter Allebeck
Andreas Björke

Vetenskapsrådet
Johan Franck

CAN:s ombudsförsamling
Felle Fernholm, Lions
Maj-Inger Klingvall, KSAN
Tina Sahlén, Riksidrottsförbundet
Linda Nilsson, RNS
Sara Heine, IOGT-NTO
Lars Olov Sjöström, MHF
Per-Olof Svensson, Sveriges Blåbandsförbund 
Örjan Wallin, Hela Människan

CAN:s personal
Daniel Carlryd

SUPPLEANTER utsedda av

Regeringen
Anders Andersson

Folkhälsomyndigheten
Anna Jansson

Socialstyrelsen
Charlotta Rehnman Wigstad

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Åke Bergmark

Vetenskapsrådet
Agneta Öjehagen

CAN:s ombudsförsamling
Thomas Ahlström, UNF
Lena Larsson, AMD
Kerstin Damström Thakker, Alkoholpolitiskt Forum
Marcus Nilsson, Smart ungdom
Linda Eriksson, Föräldraalliansen Sverige
Ann-Sofi Roberntz, Riksförbundet SIMON
Christer Påhlsson, Svenska frisksportsförbundet
Håkan Eriksson, RiksKRIS

CAN:s personal
Tove Ockborn

ORDINARIE REVISORER utsedda av

Länsstyrelsen i Stockholms län
Avd.dir Gunnar Svanfeldt

CAN:s ombudsförsamling
Aukt.revisor Anne Lengholt
Valeri Surell

REVISORSUPPLEANTER utsedda av

Länsstyrelsen i Stockholms län
-

CAN:s ombudsförsamling
Aukt.revisor Johan Rönnkvist
Ekonomichef Tore Andersson