Pris för förebyggande arbete

CAN delar ut ett årligt pris för förebyggande arbete i fyra olika kategorier. Nomineringsperioden för 2016 års pris inleds den 15 augusti och pågår fram till och med den 15 september. Prisutdelningen äger rum vid middagen på DrogFOKUS i Uppsala den 19 oktober.

Årets förebyggare

Pris för Årets förebyggare kan gå till en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.

Ladda ner nomineringsblanketten »

Årets förebyggande insats

Pris för Bästa förebyggande insats kan gå till en insats som varit framgångsrik och på ett innovativt sätt fått genomslag i en förutbestämd målgrupp. Kriterierna framgår av nomineringsblanketten.

Ladda ner nomineringsblanketten »

Årets ideella organisation

Pris för Årets ideella organisation tilldelas en organisation som på ett framgångsrikt och föredömligt sätt bedrivit ett ANDT-förebyggande arbete. Kriterierna framgår av nomineringsblanketten.

Ladda ner nomineringsblanketten »

Årets förebyggande kommun (vandringspris)

CAN utser tre kommuner utifrån Preventionsindex. Juryn utser den vinnande kommunen bland de utvalda.

Detta pris delas ut för förebyggande insatser inom området alkohol, narkotika, tobak och dopning. Juryn består av representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Uppsala län, Skellefteå kommun och SLAN. Organisationer som finns representerade i juryn kan ej nomineras för pris. Juryn förebehåller sig rätten att inte dela ut pris i en kategori om de nominerade bidragen är för få eller inte uppfyller kvalitetskraven. Juryns beslut kan ej överklagas.