Lån och kopiering

Alla är välkomna att låna på CAN:s bibliotek.

Första gången du lånar öppnas ett lånekonto åt dig mot uppvisande av legitimation vid besök på biblioteket. Du kan då också få en pinkod till bibliotekssystemet för att låna om eller reservera litteratur online. I och med att lånekontot öppnas godkänner du våra låneregler.

Om du skaffar en pinkod kan du logga in och reservera litteratur. Om du reserverar en bok, avvakta avisering/besked från CAN:s bibliotek. Reservation är bara en förfrågan till biblioteket. När du är inloggad kan du också förlänga lånetiden, om ingen annan har reserverat boken. Logga in på Mig & Mitt med ditt personnummer (10 siffror utan bindestreck, minus 19, ex. 7501021234) och din pinkod. Om du inte har någon pinkod, ta kontakt med biblioteket som kan låna om åt dig eller ge dig en kod. 

Som inloggad kan du förutom att reservera litteratur också spara sökningar, skapa kom-ihåg-listor och byta pinkod.

Lånetiden är 4 veckor. Vi lånar inte ut våra tryckta tidskrifter, viss referenslitteratur eller äldre material, däremot går det bra att läsa på plats i biblioteket. 

Om du bor utanför Stockholmsområdet, och inte kan besöka CAN:s bibliotek vänd dig till ditt lokala bibliotek som kan hjälpa dig att låna litteratur från oss, så kallat fjärrlån.

Återlämning

Återlämning kan endast göras genom att:

  • Lämna tillbaka boken under bibliotekets öppettider. Vi har ingen återlämningslåda vid porten.
  • Skicka boken med post adresserad till CAN:s bibliotek, Box 70412, 107 25 Stockholm. Du betalar själv för portot när du skickar tillbaka boken och ansvarar för den tills den nått biblioteket.

Kopiering

Det finns en kopiator för egen kopiering av delar ur böcker och tidskrifter, kostnaden är 2 kr per A4-sida för svart/vitt och 4 kr per sida för färgkopiering. Det går även att beställa artiklar ur våra tidskrifter. Priset är då 100 kr per artikel.

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@can.se
Telefon: 08-412 46 15